Vi tilbyr løsninger basert på produkter fra velkjente aktører på markedet.


Løsninger:
Vi kan tilby svært fleksible, skreddersydde løsninger. En problemstilling mange bedrifter støter på, er at de har et gammelt system som trenger utvidet eller ny funksjonalitet. Da kan vi komme inn med en skreddersydd løsning som raskt gir bedriften det systemet de trenger.

Vi kan også utvikle nye systemer fra grunnen av, i Java. Vi har erfaring fra gjennomføring av prosjekter med flere forskjellige utviklingsmodeller, f.eks Rational Unified Process for større prosjekter og Vannfallsmodellen for mindre prosjekter.

Teknologi:
Vi har god kjennskap til de teknologier vi trenger for å løse krevende oppgaver for applikasjoner og applikasjoner i flerbrukermiljø.
Java: API’er: Apache Wicket, J2EE
SQL: PostgreSQL

Webutvikling:
For utvikling av komplette systemer på web har vi meget god kjennskap løsningene.

OS: Windows Server
Webserver:JBoss
Database: PostgreSQL
  OS: Linux Cent OS
Webserver: JBoss
Database: PostgreSQL
 

Deltasoft A/S - Storgata 2, 3611 Kongsberg - 922 66 000 - post@waldeltasoft.no